1. Właścicielem Sklepu internetowego pod adresem www.tello.com.pl jest:

  TELLO Jarosław Werstler
  65-410 Zielona Góra
  Fabryczna 17B/33
  tel. 579561019
  NIP PL9730296905 REGON:970579782
 2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.tello.com.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.tello.com.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
 6. Do każdego zakupu dołączany jest dokument sprzedaży w formie elektronicznej przesyłany e-mailem w dniu dostarczenia przesyłki.
 7. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  Przelewem na nr konta w PKO BP: 13 1020 5402 0000 0502 0550 0063
  Przez system "Przelewy24", operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
  Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
  Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.
  Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
  Sklep zastrzega sobie prawo ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
  Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
  Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
  O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.
  Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 9. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu dwóch dni roboczych. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
  Klient będzie obciążony kosztami wysyłki zgodnie z wybranym sposobem wysyłki.
  Paczki wysyłane będą firmą kurierską. Istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską na koszt odbiorcy.
 10. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres kontakt@tello.com.pl Reklamacja będzie przez Sklep internetowy TELLO rozpatrzona do 14 dni. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Termin do zgłoszenia reklamacji biegnie od dnia odbioru przesyłki.
 11. Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Konsument ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru można pobrać wzór formularza (nie jest to obowiązkowe), wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres: TELLO Zwroty, ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. Firma TELLO nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają TELLO zwróci cenę zapłaconego produktu Konsumentowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce, TELLO nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem. Zasady zwrotu towaru dotyczą wyłącznie zakupu konsumenckiego i nie mają zastosowania w przypadku zakupów przez przedsiębiorcę.
 12. Wszystkie oferowane produkty są objęte gwarancją producenta. 
 13. Sklep internetowy www.tello.com.pl może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 14. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 15. Miejscem wykonywania umowy sprzedaży jest Zielona Góra. Obowiązującym jest prawo polskie.